logo

de Boom, de Wolk, de Zuil

In de december 2012 zijn we benaderd door de Universiteitsbibliotheek van de R.U.G. om met een ontwerp te komen voor een licht kunstwerk in de centrale hal. Samen met nog 5 andere kunstenaars (collectieven) hebben we ons idee eind januari gepresenteerd. De opdracht is uiteindelijk toegekend aan Studio Peter Musschenga. Daarom zal onze inzending, de Boom, de Wolk, de Zuil,  helaas, slechts als idee voortleven.

Hieronder kan je een verkorte omschrijving van de Boom, de Wolk, de Zuil lezen. Voor een uitgebreidere omschrijving is hier de pdf te bekijken.

Het kunstwerk is geïnspireerd op de vorm en werking van de neuron, waarbij de onderdelen van de neuron, de dendriet, de soma (cellichaam) en de axon vertaald zijn naar input, kern, en output. Het werk bestaat uit drie verschillende objecten die hun eigen vorm en werking hebben, maar ook in verband staan met elkaar. Daarnaast is het werk te onderscheiden in de fysieke verschijning van de objecten en een meer onzichtbaar computer netwerk en database. De interactie van de bezoeker met het netwerk en de database, oefent invloed uit op de verschijning en vorm van de objecten. Als gevolg van een eindeloze informatie stroom, in gang gezet door de bezoekers, zal het kunstwerk voortdurend aan verandering onderhevig zijn.

de Boom 

Dit object heeft de vorm van een omgekeerde boom en hangt aan de linker muur bij de ingang. De vorm is een uitvergroting van een gedeelte van de plattegrond van het centrum van Groningen, met de UB als startpunt bovenaan en is gemaakt van plaatjes hout en glas met daaronder een Led matrix. De Boom dient als ‘input’. Zo kan de bezoeker bijvoorbeeld via een app zijn huidige emotie aangeven, deze emotie is gekoppeld aan een kleur. De kleur die de Boom aanneemt is een gemiddelde van alle ingevoerde stemmingen en emoties. Op deze wijze kan de bezoeker zien wat de heersende stemming is in de UB. Deze emotie-kleuren stromen door naar de Wolk. De Boom laat ook zien wanneer er een bezoeker de UB binnenkomt. Dit gebeurd middels een lichtsignaal dat van onder (de takken) naar boven loopt. De Boom staat als input object open voor meerdere invullingen m.b.t. zijn input. Een nieuwe invulling kan bijvoorbeeld ontstaan vanuit een brainstorm sessie met studenten of een nieuw idee van de makers en kan op ieder moment worden toegevoegd als nieuwe functionaliteit.

 

de Wolk

Het tweede object hangt, of beter, zweeft op een centrale plek, midden in de aankomst hal van de UB. Gekozen is voor de vorm van een wolk. Een metafoor voor de digitale cloud, maar ook een vorm wat gelijkenis toont met de hersenen. Het is de kern, de soma. De wolk is vervaardigd van wol en oogt daardoor zeer licht. Het object wordt van binnenuit belicht en beprojecteerd. In de Wolk komen kennis, intuïtie,  en emotie samen. De kern is sociaal, menselijk, maar ook onvoorspelbaar en associatief. Ze helpt je op je zoektocht naar kennis en informatie omdat haar netwerk zich uitspreid over de hele wereld. Veelal bruikbare kennis, maar vaak ook niet. Flarden van zoekopdrachten en associaties hierop worden geprojecteerd in tekst en (vooral) beeld. Via de kern, en een daaraan gekoppelde app, sta je ook in contact met mede studenten en andere bezoekers van de UB, met de community. Alle communicatie zowel intermenselijk als mens en machine, loopt via de Wolk.

 

de Zuil

De Zuil is een vierkante paal, die in de vloer lijkt te verdwijnen. De Zuil is opgebouwd uit plaatjes glas van 30 bij 30 cm met een ronde holle kern, 9 meter hoog, waarvan de binnenkant is gevuld met een LED matrix. Net als bij de Boom zijn de verschillende LED’s te vergelijken met de pixels van een computerscherm. Dit biedt mogelijkheden om op de Zuil vormen en beelden te tonen.  De Zuil fungeert als output. Als output van de de Wolk, maar ook als output van de UB. Zo zijn er bijvoorbeeld datavisualisaties te zien van de hoeveelheid uitgeleende boeken opgedeeld in categorieën. De Zuil analyseert ook de data vanuit de Wolk en gaat bijvoorbeeld op zoek naar de meest genoemde namen van een dag. Dat kan een wetenschapper, filosoof of BN’er zijn. N.a.v. zo’n naam wordt een quote gezocht en voor langere tijd getoond op de Zuil.  De Zuil is calculerend en koppelt daar relevantie aan. Het is een rationele output.

 

de App

Om de interactie tussen mens en het kunstwerk te vergroten, willen we gebruik maken van een smartphone app. Via deze app kan de bezoeker een stemming achterlaten bij de Boom, een dialoog aangaan met de Wolk  of in contact komen met andere bezoekers via de Wolk. Op haar beurt kan de Zuil via deze app een dagelijkse quote bij de gebruiker achterlaten. De app is alleen te gebruiken in de bibliotheek rondom het kunstwerk. Op deze wijze willen het lokale en fysieke karakter van het kunstwerk benadrukken.